مبل خوش نشین

بزرگترین تولیدکننده و نمایشگاه مبلمان در استان اصفهان

مبل خوش نشین اصفهان با 10000 متر کارخانه و  5000 متر نمایشگاه در استان اصفهان فعالیت می‌کند و دارای نمایندگی برترین برندهای کشور و یکه تازان صنایع مبلمان و سرویس‌خواب در کشور می‌باشد.